ما می توانیم به شما خدمت کنیم

موسسه چاما همواره آماده خدمات رسانی به مشتریان خود می باشد.

موسسه چاما همواره آماده خدمات رسانی به مشتریان خود می باشد.

این موسسه به شما در شناسایی و حل چالش هایی که در راه رشد و پیشرفت هستند، کمک می کند. اين موسسه با تحلیل، ارزیابی و عارضه یابی در تمامی بخش های سازمان از قبیل مالی، منابع انسانی ،بازرگانی و سایر قسمت ها به عنوان همکار، شانه به شانه شما خواهد بود

استعداديابي تحصيلي و مشاوره و راهنمايي

استعداديابي تحصيلي و مشاوره و راهنمايي

موسسه چشم انداز مديران آريا ( چاما ) با طراحي و استقرار سيستم مكانيزه استعدايابي تحصيلي و مشاوره شغلي و كارآفريني كودكان اقدامات موثر و شايان توجهي را انجام داده است به گونه اي كه نرم افزار مربوطه داراي قابليت و انعطاف لازم در ايجاد تغييرات مدنظر سازمان ها، والدين و مربيان مربوطه را داشته و مي تواند بر اساس استانداردهاي موجود هدايت تحصيلي و كارآفريني آينده كودكان و نوجوانان را براي والدين محترم ارائه نمايد.

استقرار کانون ارزیابی و توسعه

استقرار کانون ارزیابی و توسعه

کانون ارزیابی و توسعه سبب تسهیل شناسائی افرادی می شود که توانائی بر عهده گرفتن منصب های کلیدی سازمان را دارند، یا افرادی که پس از آموزش های خاصی قادر خواهند بود این انتظار را برآورده کنند و همچنین فرآیند برنامه های توسعه فردی مدیران و جانشین پروری برای آنان را محقق می نماید.

توانمندسازی منابع انسانی

توانمندسازی منابع انسانی

اين موسسه در خصوص ارتقاء و توسعه منابع انساني، سيستم ها و فرآيندهاي توسعه منابع انساني را در سازمان هاي مختلف اجرا نموده است كه نتايج بسيار مطلوبي در فرآيند هاي مسير پيشرفت شغلي كاركنان، توسعه شايستگي ها ، مدل تعالي منابع انساني براي موسسات مربوطه بهمراه داشته است.

پژوهش های کاربردی

پژوهش های کاربردی

موسسه چشم انداز مديران آريا ( چاما ) با بهره گیری از استاد خبره و شایسته تحقیقات کاربردی و بنیادی مختلفی را برای سازمان های پیشرو انجام داده و این آمادگی را دارد تا در حوزه مدیریت، منابع انسانی و کارآفرینی پژوهش های  شایسته و با کیفیت برای سارمانها به انجام رساند.

مدل تعالي منابع انساني

مدل تعالي منابع انساني

موسسه چشم انداز مديران منابع انساني با برنامه ريزي مناسب به منظور آماده سازي سازمان ها در فرآيند جايزه تعالي منابع انساني، مشاوره، راهنمايي و هدايت فرآيندهاي منابع انساني را در شركت هاي متعدد را بر عهده داشته است.

استقرار سيستم هاي مديريتي

استقرار سيستم هاي مديريتي

اين موسسه با بيش از يك دهه قدمت تجربه عملي و اجرايي در پياده سازي سيستم هاي مديريتي همچون كانون ارزيابي و توسعه، طراحي ساختار و مشاغل سازماني، طرح جامع منابع انساني، سند چشم انداز حوزه منابع انساني، بهبود فرآيندها و مديريت فرآيندهاي سازمان بر اساس مدل BPMN و … توسعه و بهبود سيستم هاي مديريتي را در دستگاه ها و سازمان هاي متعدد را به ارمغان آورده است.

.