در حال بارگذاری ...
۲۲ بهمن

همکاری با جایزه ملی تعالی و پیشرفت

مدیران موسسه چشم انداز مدیران آریا در جایزه ملی تعالی و پیشرفت در مقاطع مختلف حضور پررنگی داشته و به عنوان ارزیاب و استقرار این مدل در سازمان ها مشارکت داشته اند.

ارسال دیدگاه