در حال بارگذاری ...
۲۲ بهمن

همکاری با انجمن مدیریت منابع انسانی

مدیران موسسه چشم انداز مدیران آریا در جایزه تعالی منابع انسانی در مقاطع مختلف حضور پررنگی داشته و به عنوان ارزیاب ارشد و استقرار این مدل در سازمان ها مشارکت داشته اند.

ارسال دیدگاه