در حال بارگذاری ...
۲۲ بهمن

اجرای کانون ارزیابی و توسعه در شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی

به منظور ارتفاء مدیران عملیاتی، پایه و میانی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی و با عنایت به بررسی رزومه این موسسه، موسسه چشم انداز مدیران آریا به عنوان مجری این برنامه برای تعدادی از مدیران این شرکت با برنامه ریزی و اجرای دقیق و کامل و رضایت بخش کارفرما اجرا شد. با توجه به کیفیت بالا و رضایت کارفرما از کارگاه مربوطه از این موسسه تقدیر به عمل آمد.

ارسال دیدگاه