با عنايت به ” دستورالعمل نحوه ارزيابي و توسعه شايستگي هاي عمومي مديران حرفه اي” كه از سوي سازمان اداري و استخدامي كشور به شماره بخشنامه ۱۶۵۷۳۶۳ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۶ ابلاغ شده است، موسسه چشم انداز مديران آريا ( چاما ) كه داراي گواهينامه صلاحيت ارزيابي شايستگي هاي عمومي مديران حرفه اي دستگاه هاي اجرايي به شماره ۱۴۷۲۵۹ از سازمان اداري و استخدامي مي باشد، آمادگي دارد در زمينه پياده سازي و استقرار كانون هاي ارزيابي و توسعه دستگاه هاي اجرايي كشور و همچنين ساير موسسات و شركت هاي علاقمند به توسعه سازمان و كاركنان خود همكاري لازم نمايد و در صورت تمايل پشتيباني علمي و فني مربوطه را بعمل آورد.

مهمترین اخبار

مهمترین اخبار

خدمات مشاوره ای، زیرساختی و اجرایی

خدمات مشاوره ای، زیرساختی و اجرایی

مشتریان چاما

مشتریان چاما

با ما تماس بگیرید

با ما تماس بگیرید